Webinars

20 dobrych powodów do transformacji ulic osiedlowych

Poland
Thu 27.08.2020 10:00

W ciągu ostatnich 60 lat planowanie miast skupiało się na samochodach. Miejska przestrzeń dla ludzi wypełniła się pojazdami spalinowymi. Podczas tej przemiany zapomniano o dzieciach; tak samo jak o innych czynnikach zmniejszających przepustowość ruchu samochodowego – miały zniknąć z ulic. W zamian zbudowano „rezerwaty” dla dzieci. I nazwano je placami zabaw. Dlatego, że zabawa i zwykłe przebywanie w dotychczasowym otoczeniu nie było już możliwe. Ulica stała się wrogim miejscem, pełnym strachu i niebezpieczeństw – i tak jest do dziś.