Bulletin Board

Δημιουργία χώρων: Πώς η υλοποίηση κατασκευών σε δημόσιο χώρο μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και εκμάθησης

GREECE
Thu 30.07.2020 09:00

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας)

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσουμε τη γενική προσέγγιση της πόλης Μεράνο της Ιταλίας για τη δημιουργία δημόσιων χώρων. Τα έργα δημιουργίας δημόσιων χώρων αναπτύσσονται συνήθως σε τρία βήματα: εξερεύνηση και ανάλυση της γειτονιάς, καθορισμός των στρατηγικών που πρέπει να εφαρμοστούν και υλοποίηση ενός έργου σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς και τα παιδιά. Το επίκεντρο της διαδικασίας είναι ουσιαστικά η συμμετοχή των παιδιών στην υλοποίηση του έργου.

20 dobrych powodów do transformacji ulic osiedlowych

Poland
Thu 17.09.2020 13:00

W ciągu ostatnich 60 lat planowanie miast skupiało się na samochodach. Miejska przestrzeń dla ludzi wypełniła się pojazdami spalinowymi. Podczas tej przemiany zapomniano o dzieciach; tak samo jak o innych czynnikach zmniejszających przepustowość ruchu samochodowego – miały zniknąć z ulic. W zamian zbudowano „rezerwaty” dla dzieci. I nazwano je placami zabaw. Dlatego, że zabawa i zwykłe przebywanie w dotychczasowym otoczeniu nie było już możliwe. Ulica stała się wrogim miejscem, pełnym strachu i niebezpieczeństw – i tak jest do dziś.

How planning for child friendly cities helps addressing the COVID-19 pandemic

  • Posted on: 14 July 2020
  • By: Anna Solderer
 Poster by the City of Dresden raising awareness to keep a "healthy" distance of 2 meters due to Covid-19, while the sidewalk does not allow pedestrians to keep such a distance.

Throughout Europe, Metamorphosis has so far implemented over 300 measures that make neighbourhoods child friendly. These measures contribute to physical activity and active mobility by, among others, redistributing urban space to the benefit of children and people in general – as opposed to cars. Planning public space for children could also help reducing the rate of infection and the mortality of a COVID-19 infection in all age groups.

20 goede redenen voor straattransformatie in wijken

Breda, Nederland
Wed 08.07.2020 15:00

20 goede redenen voor straattransformatie in wijkenGraz, OostenrijkDo 06.02.2020 10:00De stedenbouw was de afgelopen 60 jaar gefocust op de auto. Steden zijn ruimtes geworden vol vervuiling en machines. Bij deze overgang werden kinderen achtergelaten; net als al het andere dat de vrije stroom van gemotoriseerd verkeer verstoorde. In plaats daarvan werden speciale plekken voor kinderen gemaakt. We noemen ze speeltuinen! Omdat spelen en vertoeven in hun leefomgeving niet meer mogelijk is! De straat is een vijandige ruimte geworden, vol angst en gevaar, en dat is het nog steeds.

Programul ”Experți în trafic”, un program școlar de pregătire a elevilor de clasa a-IV-a pentru a putea merge singuri cu bicicleta

Romania
Thu 16.07.2020 09:00

CIVINET ROMÂNIA și CIVITAS Metamorphosis vă invită la webinar, joi, 16 iulie, între orele 10,00 – 11,30 EET. Limba de desfășurare a webinar-ului este LIMBA ROMÂNĂ. Vă rugăm să vă înscrieți accesând link-ul: https://attendee.gotowebinar.com/register/4676723638733117456.

Timp de o oră jumătate vom vorbi despre mobilitate școlară și despre moduri sustenabile de deplasare a copiilor către școală. Vom prezenta două studii de caz:

Czech Republic: Seven steps for a change

Czech Republic
Fri 29.05.2020 10:30

How to change travel behaviour of people towards more sustainable?

In any given population, some people are more susceptible to changing their travel behaviour than others. This partly relates to more subjective factors such as their attitudes and perceptions towards their current travel choices. For some people the barriers to modal shift are more objective: for example, if there is no bus service operating on the route for their journey, or if they have a disability that prevents them switching car trips to walking or cycling.

Πως σχεδιάζεται ένα ΣΒΑΚ με στόχο πιο φιλικές προς τα παιδιά και πιο βιώσιμες πόλεις

Greece
Wed 24.06.2020 10:00

Κατά τη διάρκεια των φάσεων του αστικού σχεδιασμού, οι επιθυμίες και οι απόψεις των παιδιών συχνά παραμελούνται. Με το έργο METAMORPHOSIS, διάρκειας τριών ετών (2018-2020), επτά πόλεις επιδιώκουν να επιτύχουν τη δημιουργία φιλικών προς τα παιδιά γειτονιών και ταυτόχρονα να εισακουστεί η φωνή των παιδιών στον σχεδιασμό.

Πως σχεδιάζεται ένα ΣΒΑΚ με στόχο πιο φιλικές προς τα παιδιά και πιο βιώσιμες πόλεις

GREECE
Fri 26.06.2020 09:00

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος)

Κατά τη διάρκεια των φάσεων του αστικού σχεδιασμού, οι επιθυμίες και οι απόψεις των παιδιών συχνά παραμελούνται. Με το έργο METAMORPHOSIS, διάρκειας τριών ετών (2018-2020), επτά πόλεις επιδιώκουν να επιτύχουν τη δημιουργία φιλικών προς τα παιδιά γειτονιών και ταυτόχρονα να εισακουστεί η φωνή των παιδιών στον σχεδιασμό.

Pages