Δημιουργία χώρων: Πώς η υλοποίηση κατασκευών σε δημόσιο χώρο μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και εκμάθησης

GREECE
Thu 30.07.2020 09:00

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας)

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσουμε τη γενική προσέγγιση της πόλης Μεράνο της Ιταλίας για τη δημιουργία δημόσιων χώρων. Τα έργα δημιουργίας δημόσιων χώρων αναπτύσσονται συνήθως σε τρία βήματα: εξερεύνηση και ανάλυση της γειτονιάς, καθορισμός των στρατηγικών που πρέπει να εφαρμοστούν και υλοποίηση ενός έργου σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς και τα παιδιά. Το επίκεντρο της διαδικασίας είναι ουσιαστικά η συμμετοχή των παιδιών στην υλοποίηση του έργου.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να σχεδιάσουν το μέρος στο οποίο θέλουν να μείνουν και να παίξουν, καθώς και να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμφωνήσουν σε έναν στόχο. Με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνουν ταυτόχρονα πως να αναλαμβάνουν δράση στο σχεδιασμό δημόσιων χώρων μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα παιδιά αρχικά μαθαίνουν τι σημαίνει δημόσιος χώρος: συνειδητοποιούν ότι δεν είναι ιδιωτικός χώρος και μπορεί επομένως να σχεδιαστεί με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Τέλος, τα παιδιά περιλαμβάνονται στα βήματα ανταλλαγής ιδεών κατά τη φάση του σχεδιασμού, καθώς και κατά τη φάση κατασκευής και βλέπουν τις ιδέες και τα οράματά τους να γίνονται πραγματικότητα.