Πως σχεδιάζεται ένα ΣΒΑΚ με στόχο πιο φιλικές προς τα παιδιά και πιο βιώσιμες πόλεις

Greece
Wed 24.06.2020 10:00 to 11:00

Κατά τη διάρκεια των φάσεων του αστικού σχεδιασμού, οι επιθυμίες και οι απόψεις των παιδιών συχνά παραμελούνται. Με το έργο METAMORPHOSIS, διάρκειας τριών ετών (2018-2020), επτά πόλεις επιδιώκουν να επιτύχουν τη δημιουργία φιλικών προς τα παιδιά γειτονιών και ταυτόχρονα να εισακουστεί η φωνή των παιδιών στον σχεδιασμό.

Το έργο εστιάζει στον μετασχηματισμό γειτονιών, ώστε να μην αποτελούν χώρους προσαρμοσμένους για τα αυτοκίνητα, με στόχο τη βελτίωση της φυσικής και πνευματικής υγείας των πολιτών, καθώς και της ποιότητας ζωής της κοινότητας – έχοντας πάντα εστιασμένη την προσοχή στις ανάγκες των παιδιών. Μέτρα όπως το κλείσιμο δρόμων, ζωντανά εργαστήρια, προσωρινές εγκαταστάσεις ή εργαστήρια ποδηλασίας είναι μερικά από τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στις επτά πόλεις του έργου, ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.

Όμως πώς να αναχθούν οι προσωρινές δραστηριότητες του έργου σε μακροχρόνια μέτρα για έναν πιο περιεκτικό αστικό σχεδιασμό και πιο βιώσιμες πόλεις; Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι  το πως τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα στρατηγικό σχέδιο για την κινητικότητα όπως το ΣΒΑΚ.

Μέσω του συγκεκριμένου διαδικτυακού σεμιναρίου θα διαδοθεί και θα συζητηθεί η εμπειρία που αποκομίστηκε μέχρι τώρα από το έργο METAMOPRHOSIS με ένα ευρύτερο κοινό. Τα παραδείγματα των πόλεων δείχνουν ποιοι επιμέρους στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα, ποια εμπόδια υπάρχουν και ποιοι στόχοι μπορούν να ενσωματωθούν σε τοπικά ΣΒΑΚ.

Register