20 dobrych powodów do transformacji ulic osiedlowych

Poland
Thu 17.09.2020 13:00 to 14:00

W ciągu ostatnich 60 lat planowanie miast skupiało się na samochodach. Miejska przestrzeń dla ludzi wypełniła się pojazdami spalinowymi. Podczas tej przemiany zapomniano o dzieciach; tak samo jak o innych czynnikach zmniejszających przepustowość ruchu samochodowego – miały zniknąć z ulic. W zamian zbudowano „rezerwaty” dla dzieci. I nazwano je placami zabaw. Dlatego, że zabawa i zwykłe przebywanie w dotychczasowym otoczeniu nie było już możliwe. Ulica stała się wrogim miejscem, pełnym strachu i niebezpieczeństw – i tak jest do dziś. Uczy się nawet dzieci, jak mają przetrwać w takim otoczeniu – nazywa się to edukacją o ruchu drogowym. Jednakże pojawiają się podejścia ukazujące wyjścia z tej zmotoryzowanej ślepej uliczki. Krok po kroku „żywe ulice” sprawiają, że zabawa na ulicach jest znowu możliwa, parklety (przekształcone miejsca postojowe) zmieniają samochodowe tereny w przyjazne komunikacyjnie przestrzenie, a otoczenie szkoły uwalniają z ruchu samochodowego oddając je do użytku dzieciom.

To jedynie przykłady, a ten webinar wskaże 20 dobrych powodów na oddanie przestrzeni ulicznej ludziom, a przede wszystkim – dzieciom!