Wskazówki - jak przekształcać miejsca postojowe na osiedlach - mała i duża skala

Poland
Wed 23.09.2020 13:00 to 14:00
Downloadables: 

Tymczasowe zamykanie ulic dla ruchu samochodowego oznacza otwieranie ich dla ludzi. Istniejąca przestrzeń jest znacząco powiększana, wykorzystywana w nowy sposób i umożliwia miłe spędzanie czasu. Zwiększa się jakość życia mieszkańców, a ulice stają się miejscem spotkań i integracji. Tymczasowe zmiany w przestrzeni publicznej stwarzają wiele możliwości, aby życie miejskie nabrało kolorów. Nasza wyobraźnia nie ma wtedy ograniczeń. A efektem są częstsze kontakty między ludźmi i tworzenie nowych więzi społecznych.

Webinar prezentuje projekty z Graz (Austria) na przearanżowanie przestrzeni publicznej i daje wiele wskazówek. Nie zabraknie także przykładów z Polski. Wskazane projekty są zarówno małobudżetowe, jak i bardziej kosztowne. Różnorodność przykładów dotyczących ulic i miejsc postojowych pokazuje jak praktycznie może wyglądać taka przemiana.